Mijn Schrijven

Als kind kon ik een hele wereld bij elkaar fantaseren en als puber schreef ik dagboeken vol. Al die tijd had ik ook iets met taalfouten en slechte punten voor Nederlands. Toch bleef ik schrijven, woorden zoeken die pasten bij mijn rijke fantasie en gevoelens.

Ik weet niet goed waarom, maar mijn schrijven viel stil toen ik met twee diploma’s in de hand op zoek ging naar een job en een huis. Ik werd docente Sociaal Werk, verbouwde een huis tot een thuis voor mijn gezin en zette geen woord meer op papier. In die jaren verloor ik niet alleen het contact met mijn creativiteit, maar ook met mezelf. Ik stond nog weinig stil bij wat me overkwam en maakte geen bewuste keuzes meer. Ik leefde het leven zoals het op me afkwam en niet zoals ik het zelf wou. 

Een groot verlies schudde me wakker. Ik nam mijn pen weer op om woorden te geven aan wat ik voelde, aan wie ik was en wou zijn. Bij elk woord kwam ik dichter bij mezelf, dichter bij vandaag. Deze keer stopte ik niet met schrijven want nu besefte ik meer dan ooit wat mijn schrijven mij bracht: de kans om mijn leven zelf vorm te geven. 

Ik schrijf om te vliegen, te groeien of om stil te staan en het leven te voelen.  Want schrijven geeft mij kracht en die kracht wil ik delen. Het aanbod Schrijven naar je-zelf is geïnspireerd door mijn eigen schrijven en mijn zoektocht om bewuster in het leven te staan. Als je regelmatig schrijft, blijf je dichter bij jezelf en leef je het leven dat jij wilt leven, los van wat anderen van jou verwachten.

Altijd grote zus

Schrijven geeft me kracht wanneer het moeilijker gaat en helpt me om emoties te benoemen. In 2014 was ik zwanger van mijn tweede kindje, ik hield van haar nog voor ze was geboren. Toen die zwangerschap mis liep, werd ik geconfronteerd met gevoelens die voor mij onbekend waren. Ik kon ze pas een plaats geven toen ik erover ging schrijven. Daaruit groeide het kinderboek Altijd Grote Zus. 

Met dit boek hoop ik troost te bieden aan alle kinderen en hun ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap. Ik ga graag in gesprek met ouders en kinderen over het boek. 

Lees meer…